Κεντρική Σελίδα | Στόχοι | Το Σχέδιο | Καινοτομία | Συντελεστές | Παραδοτέα | Επικοινωνία | Εργαλεία


 

 


Επικοινωνία

Συντονιστής / Επιστημονικός Υπεύθυνος

'Αννα Φιλίππου
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιπόλεως 75, ΤΘ 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλ. 22892699, Φαχ. 22892701
email. annap@cs.ucy.ac.cy

 

 

 

Υποστηρίζεται και διατηρείται από τον elmagio technologies ltd (c) - Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.