Κεντρική Σελίδα | Στόχοι | Το Σχέδιο | Καινοτομία | Συντελεστές | Παραδοτέα | Επικοινωνία | Εργαλεία


 

 


Συντελεστές

Συνεργάτες

'Αννα Φιλίππου
(Συντονιστής)

Πανεπιστήμιο Κυπρου

annap@ucy.ac.cy

Αντρέας Πιτσιλλίδης

Πανεπιστήμιο Κυπρου

andreas.pitsillides@ucy.ac.cy

Γιώργος Σαμάρας

Πανεπιστήμιο Κυπρου

cssamara@ucy.ac.cy

Κώστας Κουρκουμπέτης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

courcou@aueb.gr

Χρίστος Παπαδόπουλος

University of Southern California

christos@isi.edu

Νεοι Ερευνητές

Γιώργος Χατζηπολλάς

Πανεπιστήμιο Κυπρου

hpollas@ucy.ac.cy

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

Πανεπιστήμιο Κυπρου

cchrys@ucy.ac.cy

Χριστόφορος Παναγιώτου

Πανεπιστήμιο Κυπρου

cs95gp1@ucy.ac.cy

 

Υποστηρίζεται και διατηρείται από τον elmagio technologies ltd (c) - Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.