Κεντρική Σελίδα | Στόχοι | Το Σχέδιο | Καινοτομία | Συντελεστές | Παραδοτέα | Επικοινωνία | Εργαλεία


 

 


Παραδοτέα

Παραδοτέο 1 (english 1.11 Mb pdf)

Ανασκόπηση των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα υπηρεσιών και αξιολόγηση των υφιστάμενων αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων που αναμένεται να υποστηρίζουν Ποιότητα Υπηρεσίας σε κινητά και σταθερά δίκτυα.

Παραδοτέο 2
(greek 491 Kb pdf)

Τυπικές μεθόδοι περιγραφής και ανάλυσης πιθανοτικών συστημάτων.

Παραδοτέο 3
(greek 550 Kb pdf)

Μεθόδοι περιγραφής και ανάλυσης πιθανοτικών συστημάτων με συνεχείς πιθανοτικές κατανομές.

Παραδοτέο 5
(english 274 Kb pdf)

Οδηγός χρήσης (manual) του συστήματος

Παραδοτέο 6
(english 2.13 Mb pdf)

Τα σενάρια και οι μετρήσεις των προσομοιώσεων και πιλοτικών πειραμάτων.

Παραδοτέο 7
(english 200 Kb pdf)

Αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων υπό μελέτη και προτάσεις που θα προσδιορίζουν τις συνθήκες βελτιστοποίησης της απόδοσης των

 

Υποστηρίζεται και διατηρείται από τον elmagio technologies ltd (c) - Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.